Oferta

Oferta

page4-img1
Oferujemy Państwu usługi wyceny nieruchomości zgodnie z przepisami prawa i ze standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.

Obszar działania to rejon Podbeskidzia i Górny Śląsk. Określenie wartości nieruchomości następuje poprzez sporządzenie operatu szacunkowego. Koszt sporządzenia danego operatu szacunkowego zależny jest od wielu czynników, m.in. od: lokalizacji, stanu prawnego, rodzaju nieruchomości, unikalności przedmiotu wyceny itd. Koszt usługi zostaje potwierdzony po zapoznaniu się z rodzajem nieruchomości, zakresem i celem wyceny.
W celu zapoznania się z ceną wykonania operatu proszę o użycie formularza kontaktowego, lub telefon pod nr 509-459-521, czy też wiadomość na adres e-mail: rzeczoznawca@wycenabielsko.pl

Świadczymy usługi wyceny nieruchomości i ich części, służebności oraz obiektów specjalistycznych.

Najczęściej wycenianymi nieruchomościami są:
 • nieruchomości gruntowe niezabudowane,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem,
 • nieruchomości lokalowe (mieszkania i lokale komercyjne),
 • nieruchomości budynkowe (budynki wzniesione na gruncie objętym użytkowaniem wieczystym),
 • działki rolne,
 • lasy (wartość działki i wartość drzewostanu),
 • i inne.

Oszacowanie wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego niezbędne będzie w różnych sytuacjach. Najczęściej:
 • Wycena na potrzeby kredytu z zabezpieczeniem hipotecznym
  Wysokość kredytu udzielanego klientowi przez bank zależna jest od wartości zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości. Wycena wykonana przez rzeczoznawcę rekomendowanego przez Związek Banków Polskich usprawnia proces kredytowy.
 • Spadek, dziedziczenie mienia
  Nabycie spadku w postaci nieruchomości zobowiązuje do zapłaty podatku. Stawka podatku zależna jest od wartości nieruchomości i może być niższa po przedstawieniu w urzędzie skarbowym operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego.
 • Opłata adiacencka
  Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w pewnych sytuacjach właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty opłaty adiacenckiej na rzecz gminy. Rolą rzeczoznawcy jest wykazanie różnicy wartości nieruchomości lub jej braku. Rzeczoznawca odpowie też na pytanie czy w danej sytuacji może zaistnieć ryzyko poboru opłaty.
 • Odszkodowanie
  Określanie wysokości odszkodowań oraz wynagrodzenia za służebność przesyłu czy bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 • Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
  Wycena wartości nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego często pozwala na obniżenie stawki opłaty rocznej; wykazanie spadku wartości nieruchomości na skutek zmieniających się uwarunkowań rynkowych pozwoli na obniżenie wydatków użytkownika wieczystego.
 • Aport
  Profesjonalna wycena wartości nieruchomości wnoszonych przez wspólników do spółki pozwoli na uczciwe rozliczenie się wspólników podczas tworzenia spółki, czy też podczas jej likwidacji.
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości
  Sprzedaż nieruchomości bez znajomości właściwego segmentu rynku może oznaczać stratę dla sprzedającego. W sytuacji niepewności warto wycenić nieruchomość przed przystąpieniem do negocjacji. To samo tyczy się kupna nieruchomości, lepiej nie przepłacić. Wiedza rzeczoznawcy z zakresu cen transakcyjnych pozwoli Państwu zaoszczędzić pieniądze.
Na życzenie klienta dostępne będą ekspertyzy i opracowania z zakresu rynku nieruchomości dotyczące:
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.