Portfolio Category: Świadectwa

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Świadectwo zdania egzaminu Pan/i Jarosława Goliasza zdał/a egzamin z zakresu "Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych" przeprowadzonego przez Związek Banków Polskich z wykorzystaniem zasad Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Komisja egzaminacyjna: Przewodniczący Komisji dr Jacek Furga Związek Banków Polskich Przewodnicząca Rady Programowej szkolenia banków przy KDFN ZBP prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Warszawa, dn. 09.06.2015...
Read more