Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami

Minister infrastruktury i rozwoju

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 poz. 518)

Jarosław Krzysztof Goliasz s. Krzysztofa

otrzymał uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości Nr 5943 uzyskał tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościami.

Minister z up. Paweł Orłowski
Podsekretarz Stanu

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014r.